(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
Označení
Prac. skupina
Stupeň utajení NATO
Přejímané AP
Název anglický, český
Edice
Návrhy
Překlad
Schválení
ČOS
3731
 
AE
Neozn.
AAEP-03
BIBLIOGRAPHY ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)
Bibliografie k elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
6
14.11.2016
 
 
6
 
3976
 
GGS
NU
AAGSP-11
GUIDE OF LUBRICANTS FOR USE IN OXYGEN SYSTEMS AND USE OF MATERIALS IN OXYGEN RICH ENVIRONMENTS
Průvodce mazivy pro použití v kyslíkových systémech a použití materiálů v prostředí bohatém na kyslík
3
15.2.2017
 
 
3
 
3977
 
GGS
NU
AAGSP-05
MANUAL OF TECHNIQUES OF SAMPLING AND ANALYSIS OF GASES AND LIQUEFIED GASES FOR AIRCRAFT SERVICING
Příručka ke způsobům odebírání vzorků a analýze plynů a zkapalněných plynů pro obsluhu/údržbu letadel
5
24.7.2015
 
 
5
 
3978
 
GGS
NU
AAGSP-12
PURGING LIQUID OXYGEN STORAGE AND TRANSPORT TANKS AND AIRCRAFT CONVERTERS
Proplachování stacionárních nádrží, mobilních cisteren, letadlových redukcí a systémů, kde se používá tekutý kyslík
4
23.4.2018
4
 
4
 
4174
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
ADMP-01, ADMP-02
GUIDANCE FOR DEPENDABILITY MANAGEMENT
Pokyny pro řízení spolehlivosti
4
14.8.2014
 
 
4
051616, 051667, 051668
4367
 
AC/225 (ICGIF)
NU
AEP-4367
THERMODYNAMIC INTERIOR BALLISTIC MODEL WITH GLOBAL PARAMETERS
Termodynamický model vnitřní balistiky se souhrnnými parametry
4
17.5.2016
 
 
4
 
4498
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
AEP-87
SOLDIER SYSTEMS REPRESENTATIVE TARGETS – HELICOPTERS AND UNARMORED VEHICLES
Reprezentativní terče pro systémy vojáka – vrtulníky a neobrněná vozidla
2
17.10.2013
 
 
2
692001
4513
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
AEP-4513
INCAPACITATION AND SUPPRESSION
Znebojeschopnění a zastrašení
 
 
2,1
 
 
 
4536
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
AEP-88
SOLDIER SYSTEMS REPRESENTATIVE TARGETS – UNFORTIFIED AND FORTIFIED STRUCTURES
Reprezentativní terče pro systémy vojáka – neopevněné a opevněné stavby
2
17.10.2013
 
 
2
 
4548
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-38
OPERATIONAL REQUIREMENTS, TECHNICAL SPECIFICATIONS AND EVALUATION CRITERIA FOR CBRN PROTECTIVE CLOTHING
Operační požadavky, technické specifikace a hodnoticí kritéria pro CBRN ochranný oděv
2
11.11.2013
 
 
2
 
4555
 
AC/225 (JCGVL)
Neozn.
AMEP-4555
MISSION EQUIPMENT PACKAGES (MEP) FOR BATTLEFIELD HELICOPTERS
Soupravy vybavení pro plnění úkolů bojovými vrtulníky
3
26.5.2017
 
 
3
 
4567
 
AC/327 (WG/6)
NU
AEP-41
NATO IMPLEMENTATION OF UNIFIED PROTECTION AGAINST ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENTAL EFFECTS (UE3)
Zavedení jednotné ochrany proti účinkům elektromagnetického prostředí v rámci NATO
1
13.10.2014
 
 
1
 
4587
 
AC/225 (MILENG)
NU
 
HAND-HELD AND ROBOTIC DETECTOR TESTING
Testování ručních a robotických detektorů
 
 
 
 
 
 
4618
 
AC/225 (ICGIF)
NU
AEP-96
THE SIX/SEVEN DEGREES OF FREEDOM GUIDED PROJECTILE TRAJECTORY MODEL
Model dráhy řízené střely se 6/7 stupni volnosti
1
17.5.2016
 
 
1
 
4634
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-54
COLLECTIVE PROTECTION (COLPRO) IN A CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR (CBRN) ENVIRONMENT
Kolektivní ochrana (COLPRO) v chemickém, biologickém, radiologickém a jaderném (CBRN) prostředí
2
13.10.2014
 
 
2
 
4636
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-50
SPACE AND NUCLEAR RADIATION HARDENING GUIDELINES FOR MILITARY SATELLITES: ELECTRONICS AND PHOTONICS
Směrnice pro zodolnění vojenských družic proti kosmickému a radioaktivnímu záření: elektronika a fotonika
2
15.1.2015
 
 
2
 
4655
 
AC/225 (ICGIF)
NU
AEP-4655
AN ENGINEERING MODEL TO ESTIMATE AERODYNAMIC COEFFICIENTS
Technický model pro kalkulaci aerodynamických koeficientů
2
10.11.2016
 
 
2
 
4725
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-71
FIT AND PROTECTION TESTING METHODS FOR NEGATIVE PRESSURE RESPIRATORS
Metody zkoušení těsnosti a ochrany podtlakových ochranných masek (respirátorů)
1
7.6.2013
 
 
1
 
4726
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
Neozn.
AEP-72
RECOMMENDED CHEMICAL, BIOLOGICAL AND TIC CHALLENGE LEVELS
Doporučené očekávatelné úrovně bojových chemických a biologických látek a průmyslových toxických látek
2
25.4.2017
 
 
2
 
4727
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-73
COMBINED OPERATIONAL CHARACTERISTICS, TECHNICAL SPECIFICATIONS, AND EVALUATION, TESTS AND CRITERIA FOR PROTECTIVE MASKS
Kombinované operační charakteristiky, technické specifikace a hodnocení, zkoušení a kritéria pro ochranné masky
1
16.4.2015
 
 
1
 
4729
 
AC/225 (JNLWCG)
NU
AEP-74
PERFORMANCE OF NON-LETHAL LAND VEHICLE ARRESTING DEVICES
Vlastnosti neletálních zařízení k zastavování pozemních vozidel
2
7.3.2016
 
 
2
 
4730
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-75
CAPABILITY AND SYSTEMS REQUIREMENTS FOR NUCLEAR AND RADIOLOGICAL DETECTION, IDENTIFICATION AND MONITORING EQUIPMENT
Schopnosti a systémové požadavky na vybavení pro zjišťování, identifikaci a monitorování radiační a radiologické situace
1
7.6.2013
 
 
1
 
4736
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
 
PB-FREE ELECTRONICS RISKS & MITIGATIONS
Elektronika bez olova – rizika a jejich zmírnění
2
24.6.2016
 
 
2
 
4738
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
Neozn.
AEP-85
LOW BURDEN CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR (CBRN) PROTECTIVE CLOTHING
CBRN ochranný oděv s nízkou fyziologickou zátěží
1
28.10.2016
 
 
1
 
4739
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
ARAMP-1
RISK MANAGEMENT
Řízení rizik
1
11.4.2013
 
 
1
 
4741
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-72
CHEMICAL AGENT CHALLENGE LEVELS
Očekávatelné úrovně bojových chemických látek
1
1.9.2014
 
 
1
 
4742
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-72
TOXIC INDUSTRIAL CHEMICALS (TIC) CHALLENGE LEVELS
Očekávatelné úrovně průmyslových toxických látek
1
1.9.2014
 
 
1
 
4743
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
Neozn.
AEP-72
BIOLOGICAL WARFARE AGENT CHALLENGE LEVELS
Očekávatelné úrovně bojových biologických látek
1
19.4.2016
 
 
1
 
4744
 
AC/225 (JNLWCG)
NU
AEP-103, AEP-94, AEP-98, AEP-99
RISK ASSESSMENT OF NON-LETHAL KINETIC ENERGY PROJECTILES
Hodnocení rizika u neletálních střel s kinetickou energií
4
24.1.2018
 
 
4
 
4747
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
 
NATO PREFERRED METHODS FOR ACCEPTANCE OF PRODUCT
Doporučené metody NATO pro přejímku výrobku
1
21.10.2013
 
 
1
 
4750
 
AC/224 (JCGISR)
Neozn.
AEDP-3
ADVANCED DATA STORAGE TECHNOLOGY MEMORY SYSTEMS SANITIZATION GUIDE
Příručka pro bezpečný výmaz paměťových systémů s pokročilou technologií ukládání dat
1
18.12.2014
 
 
1
 
4752
 
AC/327 (WG/1)
Neozn.
 
INTERNATIONAL SPECIFICATION FOR TECHNICAL PUBLICATIONS USING A COMMON SOURCE DATABASE
Mezinárodní specifikace pro technické publikace využívající společnou zdrojovou databázi
1
2.10.2014
 
 
1
051657
4753
 
AC/327 (WG/2)
Neozn.
AQAP-2020
PROJECT MANAGERS’ GUIDE TO QUALITY ASSURANCE INSIGHT, OVERSIGHT AND INTERVENTION IN THE ACQUISITION PROCESS
Příručka manažera projektu k ověřování kvality v rámci akvizičního procesu – poznání, dohled a zákrok
1
15.1.2015
 
 
1
 
4755
 
AC/327 (WG/3)
Neozn.
ALCCP-01
NATO GUIDANCE ON LIFE CYCLE COSTS
Pokyny NATO pro analýzu nákladů životního cyklu
2
23.5.2018
 
 
2
 
4756
 
AC/224 (ACG3)
NU
AEP-4756
OVERVIEW OF INHIBITION TRIAL PROCEDURE FOR BARRAGE ECM AGAINST POINT-TO-POINT RADIO LINKS
Přehled postupů zkoušení zařízení pro přehradní elektronická protiopatření k blokování rádiových směrových spojů
1
1.10.2015
 
 
1
 
4777
 
AC/224 (JCGISR)
Neozn.
AEDP-02
NATO INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, AND RECONNAISSANCE INTEROPERABILITY ARCHITECTURE
Architektura interoperability zpravodajství, sledování a průzkumu (ISR) NATO (NIIA)
1
9.1.2018
 
 
1
 
4780
 
AC/225 (LCGDSS)
Neozn.
AEP-4780
SOLDIER PHYSICAL LOAD CONFIGURATION
Konfigurace fyzické zátěže vojáka
1
19.4.2016
 
 
1
 
4782
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
AUIDP-1
NATO GUIDANCE ON UNIQUE IDENTIFICATION OF ITEMS
Pokyny NATO pro jedinečnou identifikaci položek
1
18.5.2016
 
 
1
 
4785
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
AEP-4785
SUPPRESSOR TESTING PROTOCOL ON ACOUSTIC SIGNATURE MEASUREMENT OF SMALL ARMS SUPPRESSORS
Zkušební postup pro měření zvukových projevů tlumičů ručních zbraní
1
31.8.2016
 
 
1
 
4790
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
Neozn.
AEP-72
RADIOLOGICAL CHALLENGE LEVELS
Očekávatelné úrovně radiace
1
20.9.2017
 
 
1
 
4791
 
AC/327 (WG/2)
Neozn.
 
AVOIDANCE OF COUNTERFEIT MATERIEL IN THE DEFENCE SUPPLY CHAIN
Prevence výskytu padělaného materiálu v zásobovacím řetězci pro obranu
1
31.8.2016
 
 
1
 
4792
 
AC/327 (WG/1)
Neozn.
AACP-1, MACP-1
GUIDANCE FOR THE NEGOTIATION AND DRAFTING OF INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ARMAMENTS ARRANGEMENTS (MEMORANDA OF UNDERSTANDING (MOUs) AND PROGRAMME MOUs)
Směrnice pro sjednávání a vypracování ujednání o mezinárodní spolupráci ve vyzbrojování (memoranda o porozumění (MOU) a MOU pro program)
1
27.2.2017
 
 
1
 
4795
 
AC/327 (WG/1)
Neozn.
 
SUPPORT STAGE MAINTENANCE OPTIMISATION
Optimalizace údržby během etapy zabezpečení
1
10.7.2017
 
 
1
 
4796
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
AEP-4796
SUPPORT WEAPON MOUNT MECHANICAL INTERFACE
Mechanické rozhraní uchycení zbraně na lafetu
1
22.9.2017
 
 
1
 
4799
 
AC/323 (NMSG)
NU
AMSP-03
GUIDANCE FOR MODELLING AND SIMULATION STANDARDS IN NATO AND MULTINATIONAL COMPUTER ASSISTED EXERCISES WITH DISTRIBUTED SIMULATION
Směrnice pro standardy modelování a simulace při NATO a mnohonárodních cvičeních s podporou počítačů a s distribuovanou simulací
 
 
1,1
 
1,1
 
4800
 
AC/323 (NMSG)
Neozn.
AMSP-04
NATO EDUCATION AND TRAINING NETWORK FEDERATION ARCHITECTURE AND FEDERATION OBJECT MODEL DESIGN
Vzdělávací a výcvikový systém NATO – architektura federace a návrh objektového modelu federace
1
29.3.2018
 
 
1
 
4801
 
AC/323 (NMSG)
NU
AMSP-05
HANDBOOK (BEST PRACTICE) FOR COMPUTER ASSISTED EXERCISES
Příručka nejlepších praktik pro cvičení s podporou počítačů
 
 
1,1
 
 
 
4803
 
AC/224 (ACG3)
Neozn.
AEP-4803
PROCEDURES FOR STANDARDIZED EXPLOITATION OF RCIED SWITCHES, RADIO TECHNOLOGIES, AND OTHER ELECTRONIC COMPONENTS
Postupy pro standardizované využití přepínačů, radiotechnologií a dalších elektronických součástí RCIED
1
23.10.2017
 
 
1
 
4805
 
AC/224 (ACG3)
NR
AEP-4805
OVERVIEW OF COMPATIBILITY TRIAL PROCEDURES FOR ELECTRONIC COUNTERMEASURES AGAINST RADIO CONTROLLED IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES
Přehled zkušebních postupů k ověření kompatibility elektronických protiopatření proti improvizovaným výbušným zařízením řízeným rádiem
 
 
 
 
1,1
 
4806
 
AC/141 (SDCG)
NU
ANEP-91
STANDARD INTERFACES FOR MISSION MODULES
Standardizovaná rozhraní pro moduly úkolů
1
15.6.2017
 
 
1
 
4807
 
AC/141 (SDCG)
Neozn.
ANEP-77
NAVAL SHIP CODE
Předpis pro lodě vojenského námořnictva
2
11.9.2017
 
 
1
 
4808
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
AEP-67, ALP-10
ENGINEERING IN NATO PROGRAMMES
Projektování v programech NATO
1
23.10.2017
 
 
1
 
4811
 
AC/141 (JCGUAS)
Neozn.
AEP-101
GUIDANCE ON SENSE AND AVOID FOR UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS
Pokyny k systémům detekce a vyhnutí se pro bezpilotní vzdušné systémy
1
23.2.2018
 
 
1
 
4813
 
AC/323 (NMSG)
NU
 
GUIDANCE FOR M&S STANDARDS APPLICABLE TO THE DEVELOPMENT OF NEXT GENERATION OF NATO REFERENCE MOBILITY MODEL (NG-NRMM)
Směrnice pro standardy modelování a simulace použitelné pro vývoj další generace odkazového modelu mobility v NATO (NG-NRMM)
 
 
 
 
 
 
4814
 
AC/327 (WG/2)
Neozn.
 
SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING – SOFTWARE LIFE CYCLE PROCESSES
Systémové a softwarové inženýrství – procesy životního cyklu softwaru
1
23.2.2018
 
 
1
 
4815
 
AC/323 (NMSG)
Neozn.
AMSP-01
NATO MODELLING AND SIMULATION STANDARDS PROFILE
Profil standardů modelování a simulace NATO
1
23.2.2018
 
 
1
 
4816
 
AC/323 (NMSG)
NU
 
URBAN COMBAT ADVANCED TRAINING TECHNOLOGY (UCATT) - STANDARD FOR LASER ENGAGEMENT INTERFACE AND AMMUNITION TABLE
Pokročilá tréninková technologie boje v zastavěných oblastech (UCATT) - standard pro rozhraní a tabulku munice používané na laserových střelnicích.
 
 
1,1
 
1,1
 
5635
 
AC/322 (CaP2)
NU
AEtP-11
IMPLEMENTATION OPTIONS AND GUIDANCE FOR INTEGRATING IFF MK XIIA MODE 5 ON MILITARY PLATFORMS
Možnosti a pokyny pro integraci IFF Mk XIIA mód 5 na vojenské platformy
1
31.3.2017
 
 
1
 
7205
 
GGS
NU
AAGSP-4
AIRCRAFT OXYGEN SYSTEMS SERVICING PROCEDURES, RECOMMENDED PRACTICES
Kyslíkové systémy letadla, postupy obsluhy, doporučení
1
29.8.2014
2,1
 
2,1
 
7211
 
GGS
NU
AAGSP-13
AVIATION OXYGEN EQUIPMENT CLEANING & VERIFICATION PROCESSESS RECOMMENDED PRACTICES
Doporučené praktiky pro procesy čištění a ověřování vybavení pro distribuci leteckého kyslíku
1
14.5.2018
1
 
1